กาแฟ แพงที่สุดในโลก (Most expensive coffee)

Kopi Luwak โคปิ ลูแว็ค เป็นกาแฟโรบัสต้าชนิดหนึ่ง และเป็นกาแฟแพงที่สุดในโลก เนื่องจากขบวนการผลิตอันยุ่งยาก แปลกประหลาด มีออกสู่ต้องตลาดประมาณปีละ 500 ปอนด์ต่อปี ทำให้มันมีราคาประมาณกิโลกรัมละ 41,000 บาท และสามารถผลิตได้เพียงไม่กี่แห่งบนโลกนี้ จึงประเทศที่ผลิตได้ก็มีดังต่อไปนี้

* ประเทศอินโดนีเซีย ที่เกาะสุมาตรา (Sumatra) , เกาะจาวา (Java) เกาะสุลาเวสี (Sulawesi)

* ประเทศฟิลิปปินส์ (จะเรียกกาแฟชนิดนี้ว่า Kape Alamid)

* ประเทศทิมอร์ (จะเรียกกาแฟชนิดนี้ว่า kafé-laku)

* ประเทศเวียดนาม (จะเรียกกาแฟชนิดนี้ว่า weasel coffee)

ทำไมกาแฟ โคปิ ลูแว็ค (Kopi Luwak) จึงอร่อย
* ขบวนการย่อยอาหารของชะมด ทำให้โปรตีนในเมล็ดกาแฟแตกตัวเป็นโมเลกุลขนาดเล็ก เวลานำเมล็ดกาแฟชนิดนี้ไปคั่วบดจะมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ

* ขบวนการย่อยอาหารของชะมด ทำให้โปรตีนบางชนิดในเม็ดกาแฟ ถูกสกัดออกเมื่อนำไปคั่วแล้วกาแฟจะมีรสชาติขมน้อยลงนิดหน่อย

* มันผลิตจากอึของชะมด ขบวนการผลิต โคปิ ลูแว็ค (Kopi Luwak)

* ปลูกกาแฟในที่ที่มีสัตว์ที่เรียกว่า ชะมดสายพันธุ์เอเซีย (Asia Palm Civet) แต่ชาวพื้นเมืองจะเรียก ชะมด ชนิดนี้ว่า “ลูแว็ค”

* เม็ดกาแฟสุกชะมดมากิน เม็ดกาแฟที่สุก

* เมื่อชะมดกินเม็ดกาแฟเข้าไป กรดและเอนไซม์ใน กระเพาะอาหารของชะมดทำปฏิกิริยาทางเคมี คล้ายกับการหมัก (Fermentation)          

* รอชะมดถ่ายมูลออกมา แล้วตามเก็บ แต่สามารถรวบรวมได้ค่อนข้างง่าย เนื่องจากชะมดมีนิสัยขับถ่ายในสถานที่เดิม ๆ เสมอ

* นำมูลที่ได้มาเลือกเฉพาะเม็ดกาแฟ

* นำเม็ดกาแฟที่ได้ไปตากให้แห้ง

* นำเม็ดกาแฟที่ตากแห้งดีแล้วมาคั่วจนแห้งสนิด เป็นอันจบขบวนการผลิต โคปิ ลูแว็ค

ความพยายามเลียนแบบ โคปิ ลูแว็ค (Kopi Luwak)
แมสสิโม มาร์โคเน นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ใช้เวลาสืบเสาะอยู่นานกว่าจะพบว่า ในป่าแห่งหนึ่งของประเทศเอธิโอเปีย มีชะมดกัดกินกาแฟ แต่จากการทดสอบรสชาติก็ยังด้อยกว่าของอินโดนิเซีย เนื่องจากเป็นชะมดต่างพันธุ์กัน

แมสสิโม มาร์โคเน ยังค้นพบว่า กระบวนการย่อยอาหารของชะมด ต้องผ่านแบคทีเรียและ เอนไซม์ในท้องของชะมด เป็นกรรมวิธีเดียวกับการหมักกาแฟแบบหนึ่งที่เรียกว่า “การหมักเปียก” และยังใช้แบคทีเรียชนิดเดียวกันด้วย คือ แบคทีเรียแล็กติกเอซิด มาร์โคเนมั่นใจว่าการหมักกาแฟเปียกน่าจะให้ผลใกล้เคียงกับกาแฟที่ผ่านการย่อยในท้องของชะมดแต่ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลอง

อ้างอิง : http://guru.sanook.com/6872/