มารู้จัก Q Arabica grader กันเถอะ พวกเค้าเป็นใคร และทำอะไรกัน

Credit : beanshere.com

ใบรับรอง Q arabica grader คืออะไร?

Q arabica grader คือใบรับรองที่ออกให้โดย Coffee Quality Institute (CQI) ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมและการสอบการพิจารณาคุณภาพของเมล็ดกาแฟอราบิก้า ภายใต้มาตรฐานของ CQI

ทำไมต้องมี Q grader?

ในการวัดความยาว ความสูง น้ำหนัก เราสามารถวัดค่าพวกนี้ได้โดยใช้เครื่องมือเช่นไม้บรรทัด เครื่องชั่งน้ำหนัก หรือตลับเมตร แล้วนำมาเปรียบเทียบกันได้ และในอีกแง่หนึ่ง การวัดอารมณ์ความรู้สึก ออกมาเป็นตัวเลขนั้นเราสามารถใช้วิธีประเมิณค่าเป็นตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งที่เรานึกออก เพื่อแสดงค่าของอารมณ์หรือความรู้สึกนั้นๆ แต่อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่เราเขียนออกมานั้น ก็จะเป็นตัวเลขที่เราไม่สามารถนำไปเทียบกับคนอื่นได้ เช่น เรากำลังมีความสุขที่ 10% ส่วนเพื่อนเราบอกว่ามีความสุขที่ 100% แต่เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่า มันต่างกันหรือเท่ากัน ดังนั้นในการเปรียบเทียบค่าทางความรู้สึกนี้จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดมาตรฐานเพื่อที่จะให้ค่าที่ออกมานั้นสามารถเปรียบเทียบกันได้

การให้ค่าคุณภาพของกาแฟก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่พบในโลกของกาแฟ ตราบใดที่ยังไม่มีเครื่องมือวัดด้านรสชาติ CQI จึงเป็นสถาบันที่กำหนดมาตรฐานทางด้านรสชาติ รูปแบบในการชิมกาแฟ และกำหนดแนวคิดด้านคุณภาพของกาแฟเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเมื่อพูดถึงคุณภาพของกาแฟชนิดนั้นๆ

แล้วพวกเค้าทำอะไร?

ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่า รสชาติของกาแฟนั้นถูกกำหนดด้วยหลายๆปัจจัยเช่น ระดับการคั่ว ขนาดการบด สัดส่วนกาแฟต่อน้ำ อุณหภูมิของน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย ดังนั้นถ้าไม่สามารถกำหนดค่ากลางของปัจจัยเหล่านี้เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ารสชาติของกาแฟที่ชิมนั้นเป็นผลจากคุณภาพของเมล็ดกาแฟ ดังนั้น CQI จึงเป็นหน่วยงานกลางที่จะควบคุณค่าของปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ตั้งแต่การคั่วไปจนถึงการชิม รวมไปถึงการให้คะแนนที่จะมีแบบฟอร์มหรือ cupping form จาก Specialty Coffee Assosiation of America (SCAA) เป็นแนวทางการให้คะแนน รวมทั้งกำหนดรสชาติหลักๆที่ควรจะพบจากกาแฟ Q grader ทุกคนจำเป็นต้องเข้าใจมาตรฐานเหล่านี้ของ CQI เพื่อที่การพิจารณาคุณภาพของกาแฟจะออกมาในทิศทางเดียวกันและเชื่อถือได้

สิ่งที่สำคัญที่ในมาตรฐานของ CQI ก็คือการกำหนดมาตรฐานของรสชาติ เหมือนดังที่กล่าวไปข้างต้น ว่าความรู้สึกส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถจะนำมาเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้นรสชาติต่างๆจำต้องถูกทำให้เป็นมาตรฐานโดยการชิมจะมีการเปรียบเทียบกับ Q instructor ทำให้ Q grader แต่ละคนมีมุมมองที่จะให้คะแนนด้านรสชาติในทิศทางเดียวกันเช่น เปรี้ยวประมาณนี้อยู่ที่กี่คะแนน หวานประมาณนี้อยู่ที่กี่คะแนน

โดยสิ่งที่กล่าวไปทั้งหมดจะช่วยเตรียมให้ Q grader มีมาตรฐานด้านการให้คะแนนและความรู้สึกด้านรสชาติไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

อยากจะสมัครเรียนและสอบต้องไปดูที่ไหน?

การอบรมและจัดสอบ Q grader นั้นมีการเปิดอยู่เป็นประจำทั่วโลก สามารถเข้าไปดูได้ที่ Coffee Institute โดยจะใช้เวลาทั้งหมดหกวัน จะมีการอบรมสามวัน และ การสอบสามวัน ซึ่งราคาค่าเรียนจะค่อนข้างแตกต่างกันไปตามสถานที่สอน แต่จะอยู่ที่ประมาณ 1500-2500 USD โดยการอบรมและการจัดสอบนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจในกาแฟ และ เป็นการเปิดประตูไปสู่โลกของกาแฟ

ทิ้งท้าย*

Q grader นั้นถูกออกแบบมาเพื่อให้ชิมรสชาติ และพิจารณาคุณภาพของเมล็ดกาแฟสารเท่านั้น ดังนั้นมาตรฐานนี้จะไม่เหมาะสมที่จะใช้กับวิธีการชงแบบอื่นๆ

ขอบคุณที่มา : beanshere.com